tErmit's blog vo nEčem, co obyčejný smrtelník nemůže pochopit.. plastový modely!

Dobrovolníci v čs. armádě za mobilizace v září 1938 (1. část)

5. září 2005 v 22:13 | tErmit. |  Články o ČSR
Pavel Šrámek
Otištěno: Vojenské rozhledy, 1998, č. 2, s. 158 - 161
Když na konci září 1938 stála československá armáda před reálnou hrozbou okamžitého vypuknutí války, mohla počítat kromě vlastních vojáků a záložníků s dobrovolníky, a to jak domácími tak zahraničními. Bez ohledu na motivy jejich dobrovolného vstupu do armády představovali nemalé množství odhodlaných lidí, kteří jí při správném využití mohli prospět. K boji však nakonec nedošlo a celá problematika upadla postupně v zapomenutí. Cílem tohoto příspěvku je proto vzpomenout na všechny, kteří chtěli dobrovolně bránit ohroženou zemi, a poděkovat jim za to alespoň touto cestou.

Nejprve je třeba si upřesnit, koho pod pojmem dobrovolník chápeme. Existovaly totiž dvě odlišné kategorie:
1. Občané Československa, kteří nebyli za mobilizace povoláni do zbraně, a to buď proto, že ještě nevykonali prezenční vojenskou službu (osoby mladší 22, resp. 20 let) nebo se na ně už mobilizační vyhláška nevztahovala (osoby starší 40, resp. 50 let).
2. Občané jiných států bez ohledu na věk a to, zda vykonali vojenskou službu.
Nejdříve k občanům Československa. První výnos týkající se jejich nasazení pochází z 24. září a obsahuje pokyny k organizaci dobrovolnických oddílů z mužů, kteří zatím nenastoupili do armády.2 Za součinnosti vojenských i civilních úřadů se měli prostřednictvím Národních střeleckých gard, Sokola, Dělnických tělocvičných jednot, Orla, Federace proletářské tělovýchovy, ale také loajálních německých tělocvičných organizací, hlásit jejich dosud nemobilizovaní příslušníci, aby jim mohly být vydány ruční zbraně (pušky Mannlicher vz. 95) s náboji. Totéž platilo pro větší a střední průmyslové podniky. Tito dobrovolníci se měli co nejrychleji zorganizovat do oddílů a zdržovat podle svých možností postup nepřítele. Za nejvýhodnější se považovalo připojení k menší vojenské jednotce. Celkem bylo pro tento účel připraveno 80 000 ks pušek, z toho u I. sboru (západní a jižní Čechy) 33 000 ks, u II. sboru (severní a východní Čechy) 18 500 ks, u III. sboru (jižní Morava) 16 000 ks a u IV. sboru (severní Morava) 12 500 ks.
Po vyhlášení mobilizace se k některým útvarům hlásili i branci, kteří měli nastoupit až v řádném termínu 1. října 1938. Hlavní štáb proto 25. září rozhodl, že tyto nováčky je třeba zaregistrovat u náhradních těles, zařadit do armády a začít s nimi urychlený základní výcvik. Případní nováčci německé národnosti měli být propuštěni.
Řešil se také problém nástupu příslušníků II. zálohy (osoby ve věku 41 až 50 let) a náhradní zálohy téhož věku, kteří se sami přihlásili ke konání vojenské služby. Podle nařízení z 26. září měli být prezentováni a použiti podle rozhodnutí velitele daného útvaru. Vyžadovala se ovšem důkladná vstupní lékařská prohlídka a při zjištění jakékoliv neschopnosti ke službě mělo následovat okamžité propuštění.
Obecné zásady pro dobrovolný vstup do čs. armády řešil Hlavní štáb svým výnosem z 26. září. Podle něj se vstup povoloval jen k útvarům zbraní, nikoliv k útvarům služeb. Věková hranice pro dobrovolníky byla omezena na 17 až 50 let. Současně byl jejich počet limitován zásadou, že u jednotlivých útvarů může dosáhnout maximálně 20 % předepsaného mírového počtu.
Vytváření dobrovolnických oddílů však narazilo na nečekané problémy. Při rozhovoru s předsedou vlády generálem Syrovým 29. září dopoledne se hlavní velitel generál Krejčí dozvěděl, že se začínají projevovat negativní důsledky organizace těchto jednotek a polský rozhlas tímto operuje v neprospěch Československa. Prezident Beneš proto nařídil celou akci zastavit.
Po tomto rozhovoru generál Krejčí nařídil, aby se pro organizaci oddílů dobrovolníků vykonaly zatím jen přípravy, především soupis všech osob. Zbraně pro jednotlivé oddíly měly být soustředěny, ale vydány až v okamžiku nepřátelského útoku. V případě, že již byly vydány, měly se odejmout a uložit do skladišť. Telegram s tímto rozhodnutím byl na velitelství armád odeslán 29. září v 16.10 hodin.
K vytvoření dobrovolnických oddílů nakonec nedošlo, neboť Československo kapitulovalo bez boje. Za zcela změněné situace bylo 24. října vyhlášeno, že předchozí výnosy o organizaci dobrovolníků pozbývají platnosti. Veškeré přípravy se zrušily a zbraně vrátily do skladů.
Nyní k otázce dobrovolníků ze zahraničí. Poprvé se tento problém objevuje v červenci 1938, kdy se Vojenská kancelář prezidenta republiky dotazovala Hlavního štábu, co je v této oblasti ze strany armády připraveno. V odpovědi se uvádí, že pro začátek lze počítat asi s 3 000 dobrovolníky a pro jejich přijetí již byly zahájeny přípravy. Protože zařazení dobrovolníků přímo do jednotek čs. armády bylo zavrženo, doporučovalo se tyto osoby soustředit na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi (např. Humenné, Rachov) a zde ve vojenských táborech vycvičit. Počítalo se, že jejich velitelem bude čs. generál ve výslužbě. Z vycvičených dobrovolníků se měly postupně stavět větší jednotky pěchoty (prapory, pluky) nebo i jiných druhů zbraní (baterie dělostřelectva, roty tanků, letky). Jako velitele praporů a pluků se předpokládalo zařadit čs. důstojníky, jako velitele čet a rot důstojníky z řad dobrovolníků.
Dne 25. září Hlavní štáb rozhodl, že občané cizích států, kteří se přihlásí jako dobrovolníci do čs. armády, budou soustřeďováni ve výcvikových táborech Humenné (východní Slovensko) a Rachov (východní část Podkarpatské Rusi). Do těchto táborů budou odesíláni ihned po vstupu na území Československa. Jako základ pro vytvoření výcvikových středisek mělo posloužit velitelství výcvikového tábora v Humenném a posádkové velitelství v Rachově. Zároveň bylo rozhodnuto, že u velitelství VI. sborové oblasti v Košicích bude postaveno Velitelství cizích dobrovolníků s velitelem a náčelníkem štábu. Toto velitelství by prozatím zůstalo v Košicích, ale jeho případné přemístění se nevylučovalo. Hlavní štáb dále nařídil, aby pro začátek byla dodána výzbroj a výstroj asi pro 3 000 osob.
Téhož dne je datován spis, v němž se hovoří o hlásících se dobrovolnících cizí státní příslušnosti, konkrétně o Polácích, Židech z Rumunska, Jugoslávcích, Angličanech a Belgičanech.13 V telegramu z 26. září informovalo čs. vyslanectví ve Washingtonu, že i s konzuláty dostává nabídky tisíců amerických dobrovolníků.
Přítomnosti cizích dobrovolníků na čs. území nasvědčuje hlášení o průběhu mobilizace 27. září zpracované Hlavním štábem pro ministra obrany, v němž se u VII. sboru objevuje informace, že v Piešťanech se stále hlásí dobrovolníci, mezi nimi i cizinci.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 mortakrjak mortakrjak | E-mail | 9. prosince 2006 v 19:11 | Reagovat

Hi all! Super site!

buy <a href=http://super-viagra.blogspot.com>viagra</a>

cheap <a href="http://super-viagra.blogspot.com">viagra</a> online

G'night

2 Aestofuns Aestofuns | E-mail | 6. února 2007 v 9:10 | Reagovat

Hi all!

http://ringblogstar.name/

G'night

3 plium plium | E-mail | Web | 7. února 2007 v 12:24 | Reagovat

<a href= http://memoryringtonme.tripod.com/ringtone-screens-850.html >ringtone fanna mobile</a><br><a href= http://7135v205list.tripod.com/mobile-phone-ringotne-a33.html >ringotne ringtone t720i</a><br><a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/ireland-aol-ringtone.html >wholesaler ring aol</a><br><a href= http://reservationeirc.tripod.com/myt-e60-buzz.html >mobile buzz trl</a><br><a href= http://reservationeirc.tripod.com/kyocera-exchange-restau88.html >switchback exchange t270</a><br><a href= http://93pricesringone.tripod.com/nokia-gabriel-care.html >gallery care ringtone</a><br><a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/juan-mp3-ringtone-snapp88.html >peoples saf1910mo snapper</a><br><a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/maria-official-mobile-p94.html >colt tone headphones</a><br><a href= http://uploadernewrinf.tripod.com/contact-placebo-rington69.html >portability ringtone c1300</a><br><a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/900-lx5550-samsung.html >shady 805 nokia</a><br>

4 Varvabso Varvabso | E-mail | 12. února 2007 v 10:39 | Reagovat

Wazzzzup, i found a lot of new information here!

http://m-5.uml.edu/_disc2/00000021.htm?effexor

[url=http://m-5.uml.edu/_disc2/00000021.htm?effexor]effexor[/url]

<a href="http://m-5.uml.edu/_disc2/00000021.htm?effexor">effexor</a>

Regards

5 gloman gloman | E-mail | Web | 12. února 2007 v 16:09 | Reagovat

<a href= http://allbest4you.info/index.php >whallpaper maker mobile</a><br>

6 gogenrogen gogenrogen | E-mail | 12. února 2007 v 23:34 | Reagovat

Hello, interesting!

http://m-5.uml.edu/_disc2/00000024.htm?viagra

[url=http://m-5.uml.edu/_disc2/00000024.htm?viagra]viagra[/url]

<a href="http://m-5.uml.edu/_disc2/00000024.htm?viagra">viagra</a>

G'night

7 spektrumer spektrumer | E-mail | 13. února 2007 v 22:29 | Reagovat

Hallo all, you are best!

http://m-5.uml.edu/_disc2/00000028.htm?lipitor

[url=http://m-5.uml.edu/_disc2/00000028.htm?lipitor]lipitor[/url]

<a href="http://m-5.uml.edu/_disc2/00000028.htm?lipitor">lipitor</a>

Regards

8 boobs boobs | E-mail | Web | 19. února 2007 v 8:27 | Reagovat

mommy got boobs

<a href="http://myurl.com.tw/fr2p ">

mommy got boobs

</a>

[url=http://myurl.com.tw/fr2p ]

bouncing boobs

[/url]

9 lrqnkkgolbl lrqnkkgolbl | E-mail | Web | 26. dubna 2009 v 18:04 | Reagovat

whBjcO  <a href="http://cjwhyprsqlsy.com/">cjwhyprsqlsy</a>, [url=http://oqvnqurfhwxd.com/]oqvnqurfhwxd[/url], [link=http://znhzddtgdihz.com/]znhzddtgdihz[/link], http://nfihrqnrsmrf.com/

10 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 14. prosince 2011 v 3:13 | Reagovat

This is a very good idea! Just want to say thank you for the information, you have to share Coach Outlet Store Online
. Just continue to write such a position. I will be your faithful reader. Thank you again.

11 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 15. prosince 2011 v 3:50 | Reagovat

The collection offers a new take on the classic hobo style, Coach Outlet Store Online with each piece having its own unique little twist.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama